Programare

Programul INFANT Constanța

Fetal Care » Programul INFANT Constanța

Clinica Fetal Care, prin departamentul de RUAM se alătură programului „INFANT” demarat de DGAS Constanța pentru lupta împotriva infertilității.

Obiectivul programului „INFANT” este creșterea natalității în rândul populației de pe raza municipiului Constanța, prin acordarea de sprijin financiar pentru efectuarea procedurii de FIV. Beneficiarii sunt femeile singure sau cuplurile care au diagnostic medical de infertilitate.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea în proiect:

 • AMH >1, excepție făcând femeile sub 35 de ani pentru care AMH-ul nu este criteriu de excludere;
 • Cuplu autolog/cupluri în care partenerul suferă de azoospermie/femei singure (sunt incluse și procedurile cu sperma donată);
 • Indice de masă corporală al partenerei între 20-30;
 • Vârsta femeii între 24 – 45 de ani;
 • Beneficiarii au domiciliul în municipiul Constanța în ultimii 3 ani și nu au datorii la bugetul local.

Activitățile medicale ce fac obiectul rambursării, printr-un voucher de 10.000 lei acordat fiecărui cuplu admis în program:

 • prelevarea ovocitelor prin puncție foliculară, efectuată sub anestezie,
 • prelevarea/ procesarea spermei,
 • FIV standard,
 • ICSI (injectare intracitoplasmatică a spermatozoizilor),
 • cultivarea embrionilor până în ziua 3,
 • cultivarea embrionilor până la stadiul de blastocist (ziua 5),
 • transferul embrionar
 • monitorizarea medicală a evoluției cazului, care constă în: efectuarea testului seric β HCG la 12-14 zile de la transferul embrionar; examinare ginecologică și ecografică după 4 săptămâni de la transfer, dacă testul β HCG este pozitiv;  monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea embriotransferului, dacă testul β HCG este pozitiv.

În situația în care costul pentru activitățile medicale, așa cum sunt descrise mai sus, este mai mic decât valoarea voucherului (10.000 lei), beneficiarul sprijinului acordat prin proiect nu va primi rest în bani. În cazul în care valoarea activităților medicale este mai mare decât valoarea voucherului, beneficiarul va suporta diferența de cost, așa cum prevede regulamentul proiectului.

Lista serviciilor medicale ce nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate proiectului, cuprinde, fără a se limita la acestea:

 • investigații paraclinice preliminare (stabilite de Fetal Care conform propriului protocol, dacă sunt depistate afecțiuni ce pot afecta evoluția tratamentului sau a sarcinii);
 • diagnostic genetic al embrionilor;
 • crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;
 • recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor;

Contravaloarea altor servicii medicale efectuate la recomandarea specialiștilor Fetal Care în scopul evaluării suplimentare, îmbunătățirii ratei de succes sau prevenirii unor complicații ulterioare se suportă de către beneficiari.

Documente necesare:

 • solicitare pentru înscriere 
 • adeverința emisă de Fetal Care Center cu indicația de FIV care atestă că solicitanții sunt eligibili pentru a intra în programul “INFANT”
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal și consultarea bazelor de date pentru confirmarea criteriilor de eligibilitate.
 • copii după actele de identitate ale solicitanților care să ateste domiciliul stabil în Constanța

Regulamentul complet privind programul „INFANT” este disponibil aici.

Perioada de depunere a solicitărilor: începând cu data de 01.07.2020 se pot depune cereri în cadrul programului „INFANT” însoțite de documentele menționate anterior, în format electronic, la adresa de email: inscrieriinfant@dgas-ct.ro

Relații suplimentare la numerele de telefon: 0341.180.108 / 0341.180.113